işitme cihazları
  • Firma Üye Girişi
  • |
  • Personel Üye Girişi
İşitme Cihazıİşitme Cihazı Kanun ve Yönetmelikleriİşitme Cihazı Satış ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelik

İşitme Cihazları, İşitme Cihazı Firmaları

İşitme Cihazı Rehberi sitesinden firma olarak faydalanabilmeniz için firma kayıt bölümünden kayıt olmanız gerekmektedir. Hergün çok sayıda ziyaretçi çeken isitmecihazirehberi.com web sitemizden bir çok müşteri sizlere ulaşabilmektedir. Daha fazla sayfanızın ziyaret edilmesi ve işitme cihazı ihtiyacı bulunan daha fazla müşteriye ulaşmanız için Reklam, Kampanya ya da Gold Üyelik imkanlarından faydalanabilirsiniz. İşitme Cihazları Rehberi'inden müşteri olarak faydalanabilmek için ise sol bölümde bulunan 'İşitme Cihazı Firmaları' alanından Ankara işitme cihazları, İstanbul işitme cihazları, İzmir işitme cihazları başta olmak üzere tüm şehirlerdeki işitme cihazı firmalarına ulaşabilir, 'Ürün Arama' bölümünden işitme cihazları arayabilir ve 'Ürünler' sayfasından tüm işitme cihazlarına ve işitme cihazı ürünlerine göz atabilirsiniz.


İşitme Cihazı Satış ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelik İşitme Cihazı Satış ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelik

Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten Ve/Veya Uygulayan Merkezler İle İşitme Cihazı Satış Ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelik;

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ortez-protezleri ısmarlama olarak üreten ve/veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlere açılış izni verilmesine ve bu merkezlerin işleyiş ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılanortez-protezleri ısmarlama olarak üreten ve/veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezleri kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

a) Kamu hastaneleri, üniversiteler ve özel hastaneler bünyesinde ortez-protez ve işitme alanında verilmekte olan hizmetleri,

b) Ortez-protez ve diğer tıbbi cihazları, mamul veya yarı mamul şeklinde fabrikasyon seri üretimi veya ithali için kurulmuş, atölye ve uygulama bölümü olmayan merkezleri,

c) Hekim tarafından tatbik edilen ağız, çene, yüz protezleri, ortodontik cihazlar ve aygıtlar, hekim tarafından vücut içi uygulanan endoprotezler ile göz protezleri,

kapsamaz.

 Dayanak

 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Ismarlama olarak üretilen ve/veya uygulanan ortez-protez: Belirli bir hastada kullanılmak amacıyla, ölçü ve prova ile üretilen ve/veya uygulanması gereken ortez-protezleri,

c) İşitme cihazı: İmplantlar hariç olmak üzere, işitme kaybı olan bireylerde, işitme kazancı sağlamak amacı ile tasarlanmış alet ya da cihazları,

ç) Merkez: Ismarlama olarak üretilen ve/veya uygulanan ortez-protezlerin, imalatının, satışının, uygulamasının, bakım ve onarımının yapıldığı kuruluşlar ile işitme cihazlarının satış, uygulama, bakım ve onarımının yapıldığı işyerlerini,

d) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,

e) Odyometrist: Üniversitelerin iki yıllık odyometri bölümünü bitiren kişileri,

f) Odyolog: Odyoloji konusunda lisans eğitimi alan kişileri,

g) Ortetist-prostetist: Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren ortez-protez bölümlerini bitiren kişileri,

ğ) Ortez: İnsan vücudunun herhangi bir organının hareketlerine yönelik olarak, kolaylaştırma, kısıtlama, sabitleme, yardımcı olma, önleme veya düzeltme amacıyla kullanılan araç, alet ve cihazları,

h) Ortez-protez teknikeri: Üniversitelerin iki yıllık ortez-protez bölümlerini bitiren kişileri,

ı) Ortez-protez teknisyeni: Ortez-protez alanında eğitim veren meslek liselerinden mezun olan kişileri,

i) Ortez-protez uzmanı: Ortez-protez konusunda lisans üstü eğitim yapan kişileri,

j) Protez: Olmayan bir organın yerini alabilecek araç, alet ve cihazları,

k) Uzman odyolog: Odyoloji konusunda lisans üstü eğitim alan kişileri,

ifade eder.

 

Devamı için tıklayınız...

 

Site İstatistikleri :      Toplam Firma : 761     Toplam Ürün : 530     Toplam CV : 29     Toplam İlan : 2

İŞİTME CİHAZI REHBERİ

İşitme cihazları, işitme cihazı firmaları ve fiyatları.

Copyright © isitmecihazirehberi.com